Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ζηνοπούλου 50, Καρπενήσι 36 100
Κρατήσεις: Γεώργιος Τάκης
Τηλ.: 22370 80700-1, 22370 22840 Fax: 22370 23021
E-mail: info@anesis.gr